Politica de confidențialitate

A. Introducere

 1. Confidențialitatea vizitatorilor noștri este foarte importantă pentru noi iar în acest sens este de datoria noastră să vă protejăm datele, conform regulamentului GDPR (intrat în vigoare din 25 mai 2018). În cadrul aceste politici vă este explicat modul în care site-ul nostru vă gestionează datele.

      2. Prin consimțământul dumneavoastră cu privire la cookie-urile pe care le utilizăm pe site, vă exprimați acordul ca noi să                utilizăm cookie-urile de fiecare dată când accesați site-ul nostru.

B. Colectarea de date personale

 1. În urma accesări site-ului nostru, vă sunt colectate, stocate și prelucrate următoarele tipuri de date:

 • informații cu privire la tipul de dispozitiv pe care îl utilizați( computer personal, laptop,smartphone, etc.), incluzând și adresa IP a dispozitivului, geolocalizarea precum tipul de browser sau sistemul de operare (Windows, Mac, Linux etc).
 • informații despre activitatea dumneavoastră pe site precum perioada când ați accesat sau părăsit site-ul, paginile vizitate.
 • informații comunicate către noi prin orice mijloc de interacțiune prin email sau prin intermediul site-ul tricosport.

C. Prelucrarea datelor dumneavoastră personale

     1.Datele dumneavoastră personale, pe care ni le furnizați, prin intermediul acestui website, vor fi folosite în următoarele                 scopuri enunțate mai jos:

 • administrarea website-ului și a afacerii noastre
 • personalizarea site-ului nostru în funcție de preferințele dumneavoastră
 • pentru a perimite utilizatorilor nostri să dispună de toate serviciile pe care le putem oferi pe acest site
 • furnizarea de informații statistice către părțile terțe care se ocupă de aceste activității (aceste părții terțe nu au posiblitatea de a vă identifica dat fiind faptul că nu conțin decăt date statistice).
 • gestionarea plângerilor sau neclarităților pe care utilizatori ni le adresează în cazul în care există.
 • asigurarea securității website-uil impotriva fraudei
 • verificarea respectării termeniilor și condițiilor care guvernează utilizarea site-ului nostru

2. Vă asigurăm faptul că nu furnizăm , fără consimțământul dumneavoastră, datele dumneavoastră către nicio parte terță.

 

E. Transmiterea datele cu caracter personal

1.Datele dumneavoastră sunt transmise angajațiilor nostri, scopul fiind declarat în această politică.

Putem transmite date către:

 • în cazul în care ne sunt solicitate datele dumneavoastră către o entitate competentă
 • în cazul în unui litigiu
 • către cumpărător
 •  

F. Transferul datelor în țările UE

1.Vă asigurăm faptul că datele cu caracter personale pe care le colectăm sunt păstrate pe teritoriul României, așadar date dumneavoastră nu sunt transmise în afara granițelor.

G. Reținera datelor cu caracter personal

 1. Această secțiune descrie politicile și procedurile noastre de retenție, care sunt concepute pentru a ne conforma cu legile impuse în vigoare cu privire la reținerea și ștergerea informațiilor
 2. Datele personale pe care le colectăm și procesăm, pentru oricare din scopurile denunțate mai sus, sunt păstrate o perioadă determinată, atâta timp cât sunt necesare scopului pentru care au fost colectate.
 3. Fără a încălca  articolului 2, vom șterge, de obicei, datele cu caracter personal care se încadrează în categoriile prezentate mai jos la: 
 • date cu o durată de 2 ani

4. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal :

 • în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege
 • dacă considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură judiciară în curs sau potențială și
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei și reducerii riscului de credit).

H. Securitatea datelor cu caracter personal

 1. Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizatorice rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea greșită sau modificarea informațiilor dvs. personale
 2. Vom stoca toate informațiile personale pe care le furnizați pe serverele noastre securizate (parola și firewall protejate)

I. Amendamente

Este posibil să actualizăm din când în când această politică publicând o nouă versiune pe site-ul nostru. trebuie să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare a acestei politici.

J. Drepturile dumneavoastră

1. DREPTUL DE A FI INFORMAT < art. 12-13 >

Informarea persoanei vizate cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer etc. Operatorul trebuie să îi pună la dispoziție persoanei informațiile solicitate.

2. DREPTUL DE ACCES LA DATE < art. 15 >

Persoana vizata poate solicita acces la datele sale pentru a verifica daca prelucrarea este întemeiată.

3. DREPTUL DE A RECTIFICA DATELE < art. 16 >

Persoana vizata poate solicita rectificarea datelor in cazul in care acestea sunt procesate greșit.

4. DREPTUL DE A FI UITAT < art. 17 >

Când procesarea nu mai este justificata sau când persoana vizata si-a retras consimțământul. Acest drept se aplică doar în cazul procesărilor de date care au la bază consimțământul.

5. DREPTUL DE RESTRICTIONARE A PRELUCRĂRILOR < art. 18 >

Persoana vizată poate cere restricționarea datelor folosite sau a transferului de date.

Se aplică de asemenea și principiul minimizări procesări de date cu caracter personal. Nu se vor colecta și procesa mai multe date decât este necesar sau prevăzut legal, fără justificare.

6. DREPTUL DE A FACE OPOZIȚIE < art. 21 >

Dreptul persoanei vizate de a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări, dacă aceste prelucrări nu au la bază un temei legal sau sunt nejustificate.

7. DREPTUL DE A SE OPUNE LA PROFILĂRI < art. 21 >

Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată, dacă aceste prelucrări nu au la bază un temei legal sau sunt nejustificate.

K. Actualizarea informațiilor

Dacă aveți întrebări sau considerați că anumite informații trebuie corectate sau actualizate, nu ezitați să ne contactații la email la adresa : contact@tricosport.ro.